Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 jest programem, którego celem jest  poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW do program krajowy i dzieli się na 19 obszarów wsparcia:

M01 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna
M02 – Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
M03 – Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
M04 – Inwestycje w środki trwałe
M05 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
M06 – Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
M08 – Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
M09 – Tworzenie grup i organizacji producentów
M10 – Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
M11 – Rolnictwo ekologiczne
M13 – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
M16 – Współpraca
M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
 
Załączniki:
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (pdf)
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) - skrócona wersja programu (z 12 grudnia 2014 r. pdf)
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – broszura informacyjna (pdf)
  4. Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 (wersja z 20 stycznia 2016 r.)
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego