Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Fundusze Europejskie 2014 – 2020

Fundusze Europejskie 2014 – 2020

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Komisja Europejska 23 maja 2014 r. zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Komisja Europejska przyjęła wszystkie programy na lata 2014-2020. Do najważniejszych programów obejmujących nasz region można zaliczyć:

Programy przyjęte przez Komisję Europejską na lata 2014-2020:
  1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny2,45 mld euro;
  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko27,41 mld euro;
  3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój8,61 mld euro;
  4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 4,69 mld euro;
  5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa2,17 mld euro;
  6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich13,51 mld euro.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego