Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Dokumenty strategiczne - Plan zrównoważonego rozwoju gospodarczego energią

Plan zrównoważonego rozwoju gospodarczego energią

Elektrownia wiatrowaEnergia to kolejny kierunek rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Odpowiedź jak podnieść efektywność źródeł energii można znaleźć w „Planie Zrównoważonego Gospodarowania Energią OFAK”, który wskazuje również sposób osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
 
W dokumencie przeanalizowane zostały uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, przedstawiono możliwe do realizacji działania wraz z oceną ich efektów ekologicznych i ekonomicznych. Dla wybranych działań opracowano harmonogram realizacji z określeniem odpowiedzialności, szacunkowych kosztów. Wskazano również możliwe źródła finansowania zewnętrznego (dotacje) zaplanowanych działań.
 
Najważniejsze dla Aglomeracji Konińskiej plany  działań do roku 2020 to:
  • Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w budynkach użyteczności publicznej,
  • Budowa i rozbudowa instalacji energetyki wiatrowej,
  • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia emisji,
  • Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i ograniczania emisji,
  • Budowa i modernizacja budynków miejskich oraz sektora mieszkaniowego z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej i zastosowanie OZE,
  • Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD,
  • Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości,
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego,
  • Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, OZE i zrównoważonej mobilności,
  • Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez zamówienia publiczne (zielone zamówienia publiczne).
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego