Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Dokumenty strategiczne - Studium rozwoju gospodarczego

Studium rozwoju gospodarczego

Gospodarka to jeden z kluczowych kierunków rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Dlatego w projekcie „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” opracowano „Studium rozwoju gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych”.
 
Studium składa się z dwóch zasadniczych części: analitycznej i strategicznej. W pierwszej części dokonano analizy dokumentów strategicznych, analizy uwarunkowań rozwoju gospodarczego, a także załączonych do opracowania map wykonanych na potrzebę niniejszego projektu. Natomiast część druga zawiera cele strategiczne, kierunki rozwoju gospodarczego OFAK oraz źródła finansowania. Dodatkowym opracowaniem jest program promocji terenów inwestycyjnych, który wskazuje na najbardziej pożądane formy promocji terenów inwestycyjnych
 
Wskazane uwarunkowania rozwoju gospodarczego pokazują duży potencjał rozwoju aglomeracji w różnych dziedzinach. W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, rozwój obszaru powinien skupić się na wsparciu kilku kluczowych branż, które prężnie się rozwijają lub mają dużą szansę na ten rozwój w przyszłości.
 
Branża     Charakterystyka
Logistyczna       
 • Dwa węzły autostrady A2, przecięcie dróg krajowych, centralne położenie w kraju,
 • Bliska odległość do dużych aglomeracji, linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym,
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne.
Budowlana
 • Dobrze wykwalifikowane zasoby ludzkie, złoża piasku i żwiru,
 • Stosunkowa duża liczba przedsiębiorstw z tej branży,
 • Rozwój branży budownictwa przemysłowego.
Metalowo-maszynowa
 • Dostępne tereny brownfield, stosunkowa duża liczba przedsiębiorstw z tej branży,
 • Rozwój sektora motoryzacyjnego i lotniczego w Wielkopolsce.
Meblarska
 • Duża liczba terenów leśnych,
 • Dynamiczny rozwój sektora meblarskiego w Polsce,
 • Duży potencjał eksportowy sektora meblarskiego,
 • Stosunkowa duża liczba przedsiębiorstw z tej branży.
Przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Duże obszary rolnicze i sukces już istniejących firm z branży,
 • Dogodne położenie umożliwia dystrybucję towarów,
 • Znaczące tradycje sadownicze, rozwój rolnictwa ekologicznego.
Odnawialne źródła energii
 • Wysoki potencjał i doświadczenie kapitału ludzkiego związanych z przemysłem energetycznym,
 • Dużo obszarów możliwych do zagospodarowania,
 • Nacisk na rozwój OZE ze strony władz UE oraz krajowych,
 • Zrealizowane inwestycje na terytorium aglomeracji: farmy wiatrowe oraz biogazownia,
 • Korzystne warunki wiatrowe,
 • Istnienie Klastra Technologii Niskoenergetycznych.
Turystyka biznesowa
 • Możliwość wykorzystania terenów pokopalnianych,
 • Dobre połączenia komunikacyjne, położenie w pobliżu dużych aglomeracji,
 • Tereny atrakcyjne przyrodniczo, możliwość rozwoju agroturystyki,
 • Duża rozpoznawalność w Polsce produktów turystycznych wokół Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy rozwoju gospodarczego OFAK wydzielono trzy główne obszary strategiczne, w ramach których aglomeracja powinna oddziaływać, są to: mieszkańcy, przedsiębiorczość i inwestycje. Nie istnieje wyraźna granica między tymi obszarami, poziom przedsiębiorczości wpływa na jakość życia mieszkańców, nakłady inwestycyjne oddziałują na konkurencyjność i wzrost przedsiębiorczości.

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego