Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne

Podczas trwania projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” na początku została opracowana diagnoza i badania społeczne Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Następnie powstało 6 dokumentów strategicznych:
  • Strategia rozwoju OFAK;
  • Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK – cz.1, cz.2;
  • Studium Rozwoju transportu zrównoważonego obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (stan na 12 marca 2015 r.) – cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6;
  • Studium Rozwoju transportu zrównoważonego obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (stan na 24 marca 2016 r.) – cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5;
  • Analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK – cz.1, cz.2;
  • Strategia rozwoju turystyki cz.1; cz.2; cz.3 wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej – cz.1; cz.2; cz.3; cz.4; cz.5; cz.6; cz.7; cz.8; cz.9; cz.10; cz.11;
  • Plan zrównoważonego gospodarowania energią – cz.1; cz.2; cz.3.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego