Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Organizacje pozarządowe - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Funkcję Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami od 9 sierpnia 2016 roku pełni Krzysztof Czajkowski.
 
Do zadań Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami należy realizacja zadań w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami poprzez:
  • opracowywanie, koordynowanie i monitorowanie programów współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów współpracy;
  • przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom;
  • prowadzenie procedur dotyczących pozakonkursowego trybu zlecania zadań publicznych i przyznawania dotacji;
  • aktualizację „Mapy aktywności organizacji pozarządowych w Powiecie Konińskim”.

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
tel. 63 240 32 24

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego